Středisko výchovné péče STŘED

Středisko výchovné péče STŘED

Vzdělávací nebo výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro děti samotné, tak pro rodiče. Je dobré rozpoznat „prvotní signály“ a obrátit se včas na pomoc odborníka.

Co nabízíme?

 • Preventivně výchovnou péči a pomoc dětem s rizikovými projevy v chování
 • Odborné poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy, sociálním vývoji dítěte a jeho začleňování do společnosti
 • Psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku
 • Individuální a rodinnou terapii
 • Výchovně vzdělávací aktivity pro jednotlivce a skupiny
 • Spolupráci se školami a dalšími institucemi v zájmu klienta

Komu?

 • Dětem, mládeži a mladým dospělým - studentům ve věku do 26 let
 • Rodičům, zákonným zástupcům - osobám odpovědné za výchovu dětí
 • Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení

Jaké jsou prvotní příznaky problémů u dětí?

V domácím prostředí

 • Nedodržování pravidel, neplnění svých povinností, nerespektování rodičů, neobvyklé chování, časté hádky, lhaní, podvádění, krádeže, slovní, či fyzická agresivita, pozdní návraty domů, či útěky z domu.

Ve škole

 • Nepozornost, nesoustředění se, vyrušování, odmítání pracovat, chození „za školu“, porušování školního řádu, strach z chození do školy, zhoršení prospěchu, problémy s kontaktem se spolužáky (kamarády), obtížné začlenění do kolektivu, účast při ubližování druhým, nebo být obětí šikany.

Ve volném čase

 • Neprojevení žádného zájmu, neustálé vysedávání u počítače, či televize, stýkání s nevhodnou skupinou lidí.

Jaká je pracovní doba střediska?

 • Pondělí – čtvrtek: od 9:00 do 16.00 hodin
 • Pátek: od 9:00 do 14:00 hodin

Dobrá zpráva?

 • Služby střediska jsou poskytovány zdarma na základě předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Martina Bártová

Ředitelka

Mgr. Markéta Jirka

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Petra Nekulová

Psycholog Střediska výchovné péče

Mgr. Barbora Pipášová

Terapeut Střediska výchovné péče

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2019 - 2020 1.43 M stáhnout
Vnitřní řád SVP STŘED Vnitřní řád SVP STŘED 782.00 K stáhnout
Koncepce rozvoje 2016 - 2018 Koncepce rozvoje SVP STŘED 2016 - 2018 559.50 K stáhnout
Školní vzdělávací program SVP STŘED Školní vzdělávací program SVP STŘED 0.95 M stáhnout
Plán činnosti SVP STŘED Plán činnosti SVP STŘED 533.50 K stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2018 - 2019 2.53 M stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2017 - 2018 1.34 M stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2015 - 2016 643.41 K stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2014 - 2015 264.06 K stáhnout