Středisko výchovné péče STŘED

Středisko výchovné péče STŘED

Vzdělávací nebo výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro děti samotné, tak pro rodiče. Je dobré rozpoznat „prvotní signály“ a obrátit se včas na pomoc odborníka.

Co nabízíme?

 • Preventivně výchovnou péči a pomoc dětem s rizikovými projevy v chování
 • Odborné poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy, sociálním vývoji dítěte a jeho začleňování do společnosti
 • Psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku
 • Individuální a rodinnou terapii
 • Výchovně vzdělávací aktivity pro jednotlivce a skupiny
 • Spolupráci se školami a dalšími institucemi v zájmu klienta

Komu?

 • Dětem, mládeži a mladým dospělým - studentům ve věku do 26 let
 • Rodičům, zákonným zástupcům - osobám odpovědné za výchovu dětí
 • Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení

Jaké jsou prvotní příznaky problémů u dětí?

V domácím prostředí

 • Nedodržování pravidel, neplnění svých povinností, nerespektování rodičů, neobvyklé chování, časté hádky, lhaní, podvádění, krádeže, slovní, či fyzická agresivita, pozdní návraty domů, či útěky z domu.

Ve škole

 • Nepozornost, nesoustředění se, vyrušování, odmítání pracovat, chození „za školu“, porušování školního řádu, strach z chození do školy, zhoršení prospěchu, problémy s kontaktem se spolužáky (kamarády), obtížné začlenění do kolektivu, účast při ubližování druhým, nebo být obětí šikany.

Ve volném čase

 • Neprojevení žádného zájmu, neustálé vysedávání u počítače, či televize, stýkání s nevhodnou skupinou lidí.

Jaká je pracovní doba střediska?

 • Pondělí – čtvrtek: od 9:00 do 16.00 hodin
 • Pátek: od 9:00 do 14:00 hodin

Dobrá zpráva?

 • Služby střediska jsou poskytovány zdarma na základě předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Martina Bártová

Ředitelka

Mgr. Alena Sladká

Psycholog Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Markéta Jirka

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Kateřina Slatinská

Sociální pracovník, zástupce ředitele, metodik Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Veronika Valová

Speciální pedagog a Etoped Střediska výchovné péče STŘED

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2018 - 2019 2.53 M stáhnout
Vnitřní řád SVP STŘED Vnitřní řád SVP STŘED 782.00 K stáhnout
Koncepce rozvoje 2016 - 2018 Koncepce rozvoje SVP STŘED 2016 - 2018 559.50 K stáhnout
Školní vzdělávací program SVP STŘED Školní vzdělávací program SVP STŘED 0.95 M stáhnout
Plán činnosti SVP STŘED Plán činnosti SVP STŘED 533.50 K stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2017 - 2018 1.34 M stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2015 - 2016 643.41 K stáhnout
Výroční zpráva Střediska výchovné péče STŘED školní rok 2014 - 2015 264.06 K stáhnout