Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

 

Pěstouni, kteří mají dohodu s jinou organizací, platí za vzdělávání 200 Kč/hod/os a je nutné se předem přihlásit: Táňa Graňáková, email: granakova@stred.info, tel.: 775725671

Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče. Rodiny doprovázíme od příchodu dítěte až po zletilost a dospělost dětí. Posilujeme náhradní rodiče ve výchovných dovednostech, v řešení náročných situací v soužití se svěřenými dětmi.

Co nabízíme?

  •          Odborné poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené děti
  •          Podepisování dohod o výkonu pěstounské péče
  •          Psychickou podporu v krizových situacích
  •          Sociálně – terapeutickou činnost pro rodiče a děti
  •          Asistenci v kontaktu svěřených dětí s biologickou rodinou
  •          Povinné vzdělávání pěstounů
  •          Spolupráci se sociálními odbory, školami a dalšími institucemi v zájmu klientů   

Komu?

- pro děti v náhradní rodině a jejich sourozence,
- pro pěstouny a poručníky (osoby pečující),
- pro zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče,
- pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §6 zákona o SPOD).

Cílovou skupinou Programu je celá náhradní rodina a žadatelé o náhradní rodinnou péči. 

Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí zajišťujeme pěstounům zákonem stanovená práva a povinnosti:

1.     Krátkodobé a dlouhodobé hlídání (respitní péče formou výchovně-rekreačních pobytů)

2.     Zprostředkování odborného poradenství

3.     Vzdělávání pěstounů

4.     Zprostředkování asistovaného kontaktu s biologickou rodinou

 

Cílem programu je náhradní rodina, která

-          vytváří stabilní zázemí pro zdravý fyzický i psychosociální vývoj dítěte,

-          je připravena přiměřeně řešit výchovné situace a předcházet vzniku rizik s nimi spojených,

-          se průběžně a trvale vzdělává v oblasti péče a výchovy dětí,

-          je orientovaná v nabídce základních odborných služeb souvisejících s výkonem náhradní rodinné péče,

-          která je připravena spolupracovat s biologickou rodinou svěřených dětí.

Bc. Táňa Graňáková

Koordinátor programu Náhradní rodinná péče

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Zuzana Nováčková, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Lada Niederhafnerová, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Harmonogram klubů pro pěstouny leden-červen 2019 256.67 K stáhnout
Přihláška na vzdělávání pěstounů 166.88 K stáhnout
Pravidla pro podávání stížností pro děti Pravidla pro podávání stížností pro děti 946.00 K stáhnout
Pravidla pro podávání stížností pro pěstouny Pravidla pro podávání stížností pro pěstouny 217.00 K stáhnout