Sociální asistence a poradenství

Sociální asistence a poradenství

Poskytujeme bezplatně podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci. Sociální asistentky podporují rodiče ve správném hospodaření s penězi a vedení domácnosti, posilují dovednosti rodičů ve výchově a péči o děti. Pomáhají rodičům zajistit podmínky v rodině tak, aby děti mohly vyrůstat v jejich péči.

Asistentky docházejí většinou přímo do bydliště klienta, případně se s rodinou setkávají v kanceláři nebo je doprovází na úřady apod.

Co nabízíme?

 • Odborné poradenství v oblasti péče o děti, výchovy a vzdělávání, hospodaření s financemi, vedení domácnosti
 • Psychickou podporu v krizových situacích
 • Sociálně-terapeutickou činnost pro rodiče a děti
 • Spolupráci se sociálními odbory, školami a dalšími institucemi v zájmu klienta
 • Vzdělávání široké veřejnosti v oblasti výchovy dětí

 Komu?

 • Rodinám s dětmi od 0 do 26 let

Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými apod.

Pracovní doba služby: pondělí–pátek od 9:00 do 16:00 hodin

Informace vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich život.

Cílem je nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny.

Okruh osob:
(dle registrace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – reg.č.: 8652328)
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými a podobně.

Rodiny s dítětem/dětmi – věková struktura:

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1–7 let)
 • mladší děti (7–10 let)
 • starší děti (11–15 let)
 • dorost (16–18 let)
 • mladší senioři (65–80 let)

Terénní forma umožňuje poskytnout službu „bezbariérově“, tedy i osobám, které mají specifické nároky.

Službu nedokážeme poskytnout v jiném než českém jazyce, ani ve znakové řeči, komunikují-li tak všichni členové z rodiny. Dále v případě takového stavu osoby, který znemožňuje poskytnutí služby (např. je opakovaně pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, má agresivní projevy apod.).

Povinnosti poskytovatele vyplývající ze zákona:

 • zachování lidské důstojnosti
 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • dodržování práv uživatelů služby 
 • bezplatnost služby

Zásady:

 • individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském vztahu (dialog, situační přístup)
 • posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů
 • podpora, nikoliv kontrola
 • vedení k nezávislosti na službě
 • vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání
 • spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění komplexnosti služby

Mgr. Hana Oravcová

Koordinátor programu Sociální asistence a poradenství

Jana Dardová

Pracovník v sociálních službách

Mgr. Markéta Machová

Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 85.12 K stáhnout