Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Nároky na učitele stále rostou. Očekává se od nich, že budou nejen kultivovat a rozvíjet žáky, kteří mají problémy s pozorností, agresí, přijetím autority, ale i vhodně reagovat na rozšíření nových komunikačních technologií a rizik s ní spojených. Proto i letos otevíráme další ročník akreditovaného vzdělávání pro pedagogické pracovníky, které zvýší jejich pedagogické kompetence. Tento program absolvovalo v loňském školním roce 90 pedagogů z třebíčských škol a školek. Účastníci se vyjádřili, že by další vzdělávání uvítali a měli by zájem především o témata spojená se šikanou, kyberšikanou, poruchami chování žáků, předcházení konfliktů ve třídě aj.

ČASOVÁ NÁROČNOST KURZU

Jedná se o dvě skupinová setkání (pro 10 - 15 účastníků), každé v délce 120 minut. Kurzy budou probíhat v období od září do prosince 2018.

TÉMA KURZU

Při prvním kontaktu s objednavatelem kurzu, většinou metodikem prevence, si stanovíme konkrétní téma, které vždy vychází z potřeb dané školy. Na výběr jsou následující okruhy:

  1. Problém?! Toto téma je otevřené a týká se sdílení problémů ve školním prostředí. Může se jednat o konflikty ve škole, nerespektování pravidel a autorit, šikanu, kyberšikanu, záškoláctví či sebepoškozování.
  2. Legislativní podpora. V tomto okruhu seznámíme pedagogické pracovníky s metodickými pokyny, vyhláškami a zákony MŠMT v oblasti prevence rizikového chování, které jim mohou být v praxi prospěšné.
  3. Osobnostní podpora. Téma, které se věnuje psychohygieně pedagogů, práci se zdroji, prevenci syndromu vyhoření apod.

TÝM LEKTORŮ

Jsme zkušený tým lektorů s různorodými kompetencemi (sociální pedagogové, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci), které stále rozšiřujeme odborným vzděláváním a supervizí. Kurz povede dvojice lektorů.

CENA KURZU

Prvním třem školám poskytneme vzdělávání zdarma, další přihlášení platí 200 Kč na osobu.

KONTAKT

Pavla Matějková, mobil: 775 725 844, email: matejkova@stred.info

Více informací o vzdělávacích programech najdete v dokumentech ke stažení.

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Vzdělávání pedagogických pracovníků podrobný popis kurzu 512.62 K stáhnout
Metodické setkávání - uzavřená skupina Nabídka, seminář pro pedagogy 439.90 K stáhnout
Metodické setkávání - otevřená skupina Nabídka - seminář pro pedagogy 439.58 K stáhnout