Rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú.

Rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú.

Rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú.

Projekt přispěje ke zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím nového produktu nazvaného „Portfolio dovedností sociálního pracovníků“, což může být využitelné i pro další organizace zaměřující se na sociální služby. Dále se díky realizaci projektu zvýší odborné vzdělávání pracovníků, řešením případových studií a spoluprací se subjekty v sociálních službách.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program zaměstnanost“, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001242

Projekt je realizován od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018