Projekt Profesionalizace STŘED, z. ú.

Projekt Profesionalizace STŘED, z. ú.

Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality fungování organizace STŘED, z. ú. v oblasti strategické, marketingové, oblasti financování a v oblasti hodnocení kvality sociálních služeb.

Projekt je realizován od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program zaměstnanost“, reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001863

Operační program zaměstnanost