Mgr. Jana Součková

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Jana Součková

Lektorka Programů primární prevence 

E-mail: souckova@stred.info 

Mobil: +420 775 725 668

Vzdělání: Bakalářské studium Výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a navazující magisterské studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Profesní zkušenosti: Práce s dětmi a mládeží - lektorka primární prevence, sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, oddílový vedoucí na dětských táborech, vychovatelství na ZŠ, organizace dětských akcí, pořadů a výstav, v průběhu studia – praxe v mateřských a základních školách, praxe v centru sociální péče - mentálně a fyzicky postižení klienti.

Profesní vzdělání: Tvorba zážitkových školních preventivních programů, Nové možnosti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Management školní třídy, Diagnostika třídních kolektivů

Osobní motivace: „Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.“ (Antoine de Saint-Exupéry)