Desátý ročník stromků přinesl předvánoční pohodu

Druhou adventní neděli jsme u nás v klubu Hájek již po desáté pořádali charitativní kulturní událost „Zdobení vánočních stromků“. V rámci slavnostního večera proběhla komentovaná ukázka pěti vánočních stromků, které předem tematicky nazdobily naše spolupracující subjekty.

Úvodní slovo patřilo panu starostovi Pavlu Pacalovi, kterého nezaskočily ani všetečné otázky moderátora Michala Halačky. Pozitivní vánoční náladu večeru dodalo vystoupení žáků Kytarové školy Jiřího Němce, kteří ochotně nazdobili jeden z našich stromků a vánoční punč s cukrovím. Jejich stromeček byl plný houslových klíčů, kytar a not a celkově byl ozdoben ve stylu první republiky na počest jejímu 100-letému výročí.

Druhý stromeček ozdobili žáci ze ZŠ a MŠ Koněšín, ve které už dlouhodobě úspěšně realizujeme programy primární prevence. Žáci se v hojném zastoupení účastnili i samotné akce a za podpory paní ředitelky Jitky Rychlé a paní učitelky Hany Svobodové nebojácně odpovídali naotázky moderátora.

Ozdoby na stromeček Klubu Naděje vyráběly děti, které klub pravidelného navštěvují. Zvolily jednoduché motivy z dostupných materiálů, které si může každý lehko vyrobit doma. Na zdobení přišly osobně v hojném počtu a všem hostům nebojácně prozradily, jak na to. Byla to pro ně první zkušenost před mikrofonem a zhostily se toho skvěle. Podpořila jich koordinátorka klubu Iveta Nedvědická.

Stromeček č. 4 byl věnován Domovu pro seniory Koutkova - Kubešova v Třebíči, se kterým dlouhodobě spolupracujeme v rámci našeho Dobrovolnického centra. Ozdoby na stromeček vyrobily klienti Domova se zvláštním režimem. Jak moc si to vyrábění užili, nám zprostředkovala koordinátorka dobrovolníků Renata Krejčová.

Poslední stromeček nazdobila paní Baráková s dcerkou Izabelou, která je klientkou naší služby Sociální asistence a poradenství a s rozhovorem jim pomohla sociální asistentka Lucka Povolná. Přemýšleli jsme, jak bychom jim mohli pomoct s novým startem do života. Víme, že Izabelka ráda tvoří a my v létě pořádáme tvořivé dílničky, což je příměstský tábor pro děti v Rudíkově. Tak jsme se o tom zmínili u pana Františka Vágnera ze společnosti IFRE a.s., který neváhal a přislíbil, že Izabelke uhradí náklady spojené s táborem, kde si určitě najde i nové kamarády.  A taky aby v tom malování mohla pokračovat kurzovné v kurzu výtvarní tvorba ve školním roce 2019 / 2020. Naše paní ředitelka Martina Bártová předala mamince šek a obě měly z toho ohromnou radost. Společnosti IFRE a.s. za tento zážitek moc děkujeme.

Po celý večer byly na pódiu uložené dárečky, které v rámci akce Vánoce v krabici, pro děti našich klientů, připravily děti z Otevřené třídy – Otevřmysl Třebíč. Dětem, jejích rodičům a zejména paní Ivaně Lukáškové, která to celé zorganizovala - moc děkujeme.

„Pro mě to byl večer plný úžasných propojení. Všichni, se kterými jsem se stihla osobně rozloučit, odcházeli plní předvánoční pohody a to bylo našim cílem – zastavit se uprostřed předvánočního shonu a pomoct lidem, kteří to opravdu potřebují“ popsala své dojmy PR manažerka STŘEDu Eliška Lisá.