Vrstevnická skupina a poradenství

Vrstevnická skupina a poradenství, to je název projektu, který jsme realizovali v termínu od 2. 5. – 27. 6. 2018. Jsou to vlastně skupinová setkání pro mladé lidi z Třebíče a okolí ve věku 12 – 18 let, které probíhaly pravidelně jednou týdně. O víkendu 4. 5. - 6. 5. proběhl adaptační víkend, na kterém se povedlo navázat vztah k jednotlivým účastníkům i mezi jednotlivci ve skupině. Účastníci skupiny stáli i o jedno prázdninové setkání, které se konalo 15. 8. 2018.

Celkem se tedy za celé období uskutečnilo 9 setkání, plus v září jedno evaluační setkání. Do vrstevnické skupiny se přihlásilo 6 klientů, kteří se zúčastnili adaptačního víkendu, a dále s nimi bylo uskutečněno 41 osobních kontaktů v rámci skupinové práce. Jednalo se o klienty vedené v evidenci kurátorů pro mládež OSPOD Třebíč nebo klienty Střediska výchovné péče STŘED, či programu Šance ve STŘEDu.

Tento projekt byl podpořen v rámci programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018.