Otevření Komunitního centra Moravia

V pondělí 13. ledna 2020 proběhlo za účasti zástupců investora Města Třebíče, zhotovitele stavební firmy TOMIreko, s.r.o. a provozovatele organizace STŘED, z. ú. slavnostní otevření zrekonstruované budovy Komunitního centra Moravia na ulici Smrtelná v Třebíči.

Bývalé kino Moravia, dříve také Bio Moravia, Kino Stadion, Kino Svět, Kino Sputnik, v lednu 2020 slaví dokončení své rozsáhlé přeměny na Komunitní centrum Moravia. Stavební a dokončovací práce byly hotové v termínech a prostory jsou nyní připravené pro jeho rozjezd a první aktivity.

Od 25. ledna 2020 bude možnost navštívit nové Komunitní centrum hned v rámci několika akcí pro veřejnost. Víkend pro všechny tedy dva dny plné prohlídek, hudby, pohybu a povídání proběhne v sobotu 25. a v neděli 26. ledna 2020. Plánována je beseda se zástupci komunity, tedy se všemi, kteří mají chuť se zapojit do dění v jejich sousedství, přinést vlastní náměty a zkušenosti.

Navazovat bude celý Týden otevřených dveří pro veřejnost, který se bude konat od 27. ledna 2020. „Každého návštěvníka Komunitním centrem provedeme a představíme služby, které chceme, aby v rámci Komunitního centra fungovaly“ nastínil Ondřej Ferdan, vedoucí KC Moravia. „Jste zváni všichni, kdo se zajímáte o nové veřejné i spolkové prostory, o sociální služby, aktivní a komunitní život v Třebíči nebo také o spolupráci s námi.“ doplnil Ferdan. Podrobný program a kontakty najdete na stránkách www.stred.info.

Ondřej Ferdan, vedoucí KC Moravia

e-mail: ferdan@stred.info