Přednáška Mgr. Jiřího Haldy měla velký úspěch

Dne 7. listopadu 2018 proběhla v prostorách naší organizace STŘED, z. ú. Třebíč přednáška Mgr. Jiřího Haldy: „16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapomínat.“ Téma přilákalo účastníky nejen z odborné veřejnosti. Celkem se nás dopoledne v sále sešlo 100 účastníků. V odpoledních hodinách přilákalo toto téma 30 pěstounů, kteří se aktivně zapojovali do debaty s přednášejícím. Vzhledem k velké účasti bychom podobnou akci chtěli zopakovat i v příštím roce.  

Akce byla podpořena z Grantového programu - „Zdravé město - Rodina a zdraví“