Letní tábory 2019

O letošních prázdninách STŘED, z. ú. opět organizuje jeden příměstský a dva pobytové tábory pro děti a mládež. Každý je určen jiné věkové skupině a sleduje specifický cíl vzhledem k vývojovému období účastníků. K větší motivaci dětí a mládeže jsou pobyty tematicky zaměřeny.

Letní dílny v Rudíkově

V červenci se bude konat příměstský tábor v Orlovně Rudíkov, který se ponese v námořnickém duchu. Je určen všem malým námořníkům od 4 do 10 let, kteří mají chuť zažít s novými kamarády spoustu dobrodružství, legrace a zábavy. Budou mít možnost naučit se novým dovednostem, posílit své schopnosti a nesedět jen doma za pecí.

Výchovně rekreační tábor STŘED v Žirovnici

V půlce července se některé z dětí vydají na cestu kolem světa, prostřednictvím výchovně rekreačního tábora STŘED. Mladí cestovatelé se mohou účastnit ve věku od 7  do 15 let. Cílem tábora, který se bude konat v Žirovnici, je zážitkovou formou přispět ke snižování rizikového chování ohrožených dětí a mládeže, učit je, jak smysluplně využívat volný čas, zapojit je vzájemně do skupiny vrstevníků a přispět tak ke zlepšení jejich fungování v kolektivu.

Letní pobyt v Petrovicích

Poslední ze zmiňovaných pobytů se bude konat v srpnu v Petrovicích u Nového Města. Ten je určen mládeži a mladým dospělým ve věku 13 – 21 let, kteří pochází z rizikového prostředí či se potýkají s rizikovými projevy v chování. Cílem pobytu je přispět k řešení nedostatečné integrace osob z této skupiny do běžného života. V rámci tábora budou účastníci pracovat na zlepšení v oblasti sebepoznání, náhledu na rizikové životní situace a na posílení schopnosti přijímat zodpovědnost za své chování. Tento pobyt je podpořen z Grantového systému města Třebíče.

Tábory budou i příští rok

Tradice letních pobytů STŘED se datuje již od roku 2005 a i tento rok jsou realizovány díky podpoře z Fondu Vysočina. Jejich výrazným specifikem je individuální přístup k jednotlivým účastníkům. Ten je zajištěn limitovaným počtem dětí a posíleným počtem vedoucích. Díky dlouholetým zkušenostem jsou rychle naplněné kapacity účastníků. Přihlašování na pobyty je spuštěné každoročně začátkem dubna na stránkách www.stred.info nebo Facebooku STRED,z.ú.

Mgr. Jana Součková – koordinátorka letních táborů STŘED

Kontakt: souckova@stred.info, +420 775 725 668