DEN se STŘEDem v Moravských Budějovicích

Organizace STŘED, z. ú. otevřela ve středu 3. 10. 2018 své dveře v budově v Moravských Budějovicích pro širokou i odbornou veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči. Celá akce byla postavena na třech samostatných aktivitách.

Týden pěstounství v Kraji Vysočina

Návštěvníci mohli po celý den zažít fotografickou výstavu „Já pěstoun“, promítání dokumentů „Rodiče napořád“ a TV spotů kampaně Hledáme rodiče, na kterých se podílela Nadace J&T ve spolupráci s Českou televizí. Pracovnice služby Náhradní rodinné péče STŘED, předávaly podstatné informace o pěstounské péči, a doprovázení pěstounských rodin a pro dětské návštěvníky byla nachystaná tvořivá dílna.

World Café

V rámci akademické spolupráce jsme také hostili studenty z Gymnázia a Střední odborné školy, kteří se účastnili besedy o náhradní rodinné péči a diskusního setkání „World Café“ v rámci projektu #nealko2. Cílem World Café bylo sdílení dobré praxe a vlastních postojů k dostupnosti kyberprostoru, zasíťovanosti mladé generace a tolerantnímu přístupu k experimentování s alkoholem.

Oborová grilovačka

Tato aktivita byla určená především zástupcům odborné veřejnosti i spolupracujícím organizacím s tématem „ohrožené dítě“. Proběhla také komentovaná prohlídka fotografické výstavy z výchovně-rekreačních táborů STŘEDu, kterých se pravidelně účastní i děti z pěstounských rodin.

Tato akce se uskutečnila v rámci projektu Prevence kriminality Kraje Vysočina a Týdne pěstounství pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou finančně podpořila Nadace J&T.