Den pěstounství

V pondělí 14. října mohla široká veřejnost navštívit akci Den pěstounství. Celodenní aktivita zaměřená na podporu a rozvoj náhradního rodičovství v Kraji Vysočina se konala v sídle naší organizace v Klubu Hájek v Třebíči. Organizovali jsme jí společně s pracovnicemi pro náhradní rodinnou péči Městského úřadu Třebíč, oddělení sociálně-právní ochrany. Součástí programu byla přednáška „První pomoc, prevence úrazů u dětí“ záchranáře Mgr. Karla Březky, v rámci které si zájemci mohli prakticky vyzkoušet podání první pomoci. 

Děkujeme všem spoluorganizátorům a sponzorům akce, společnostem TIPAFROST, a.s., "ZON" spol. s r.o. a EKOBIOENERGO z. s. a Městu Třebíč za věcné dary.