Zuzana Nováčková, DiS.

Lorem ipsum dolor sit amet

Zuzana Nováčková, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

E-mail: novackova@stred.info

Mobil: +420 775 725 658

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze, diplomovaný specialista v oboru sociální práce

Profesní zkušenosti: Pojišťovnictví, au-pair v zahraničí, sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a lektorka primární prevence, sociální pracovnice na Lince důvěry STŘED.

Profesní vzdělání: Výcvik v internetovém poradenství, Kvalifikační kurz kompletní krizové intervence, Školení zdravotníků zotavovacích akcí, Komunikace, Řešení konfliktů, Rizikoví rodiče a rizikové děti, Sebepoznání v sociální práci a Rozhovor jako nástroj pomoci.

Osobní motivace: Zajímá mě práce s lidmi, protože tak se mohou dozvědět i něco o sobě.