Bc. Veronika Tesařová, DiS.

Lorem ipsum dolor sit amet

Bc. Veronika Tesařová, DiS.

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

E-mailtesarova@stred.info 

Mobil: +420 775 725 713

Vzdělání:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Institut mezioborových studií Brno) – sociální pedagogika

Profesní zkušenosti: Práce s dětmi a mladými lidmi, poskytování informací, poradenství, kontaktní práce, streetwork, práce s lidmi v sexbyznysu.

Profesní vzdělávání: kurzy: krizová intervence v praxi, motivační rozhovory, umění zpětné vazby v komunikaci, problematika syndromu CSA a syndromu CAN, komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích, Romský svět - Romaňi luma, pohlavně přenosné choroby, sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb, individuální plánování sociálních služeb v NZDM.

Osobní motivace: „Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.“