Bc. Veronika Janoušková

Lorem ipsum dolor sit amet

Bc. Veronika Janoušková

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

E-mail: janouskova@stred.info

Mobil: +420 775 725 713

Vzdělání: Bakalářské studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava, obor Zdravotně sociální pracovník

Profesní zkušenosti: Sociální práce s dětmi ohroženými sociálně patologickými jevy, s osobami s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí dětských táborů, organizace akcí pro děti.

Profesní vzdělání: Zdravotník zotavovacích akcí

Osobní motivace: ,,Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí."