Romana Ronovská

Lorem ipsum dolor sit amet

Romana Ronovská

funkce: Lektorka Programů primární prevence

E-mail: ronovská@stred.info

Mobil: +420 775 725 668

Vzdělání: Studijum bakalářského studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Profesní zkušenosti: Administrativa, práce s klienty v dětském domově v rámci školní praxe.

Profesní vzdělávání: O výchově a vzdělávání dětí, Prevence a intervence závislostního chování.

Osobní motivace: Děti jsou našimi životními učiteli.