Mgr. Petra Nováková

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Petra Nováková

Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: novakova@stred.info

Mobil: +420 775 725 644

Vzdělání: Bakalářské a navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně.

Profesní zkušenosti: Práce s dětmi a mladistvými v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a v dětském domově.

Profesní vzdělávání: Kurz Práce s motivací klienta a hranice služby, Základy komunikace a metod vyjednávání se zájemci a klienty sociální služby, Základy evaluace sociálních služeb, Zdravotník zotavovacích akcí.

Osobní motivace: „Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude, jen když na té zemi zůstane.“