Bc. Pavla Matějková

Lorem ipsum dolor sit amet

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED 

E-mail: matejkova@stred.info

Mobil: +420 775 725 844

Vzdělání: Bakalářské studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Sociální a pastorační práce, Vyšší odborné studium na Jaboku Praha obor Sociální pedagogika a teologie, Doplňující studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Arteterapie

Profesní zkušenosti: příprava a realizace programů primární prevence, metodických skupin pro rodiče a pedagogy, lektorování vzdělávacích programů a kurzů, skupinová a individuální terapie

Profesní vzdělávání: ve své práci čerpám především z výcviků Gestalt terapie a Tanečně pohybové terapie. Další inspiraci nacházím na kurzech zaměřených na komunikaci, psychoterapii, práci s tělem a vědomým pohybem.

Osobní motivace: „Hříchem není dělat chyby, ale minout svůj život.“