Mgr. Veronika Valová

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Veronika Valová

Speciální pedagog - etoped Střediska výchovné péče STŘED

E-mail: valova@stred.info

Mobil: +420 608 178 088

Vzdělání: Magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň.

Profesní zkušenosti: Odborně se orientuji na oblast poradenství u dětí s poruchami chování a emocí. Zaměřuji se na podporu celých rodin, spolupracuji se školami a ostatními zúčastněnými organizacemi. Mám zkušenost ze sociálních služeb, pracovala jsem s lidmi se závažným duševním onemocněním. Skupinově se potkávám s dětmi z dětských domovů, občasně lektoruji kluby pro pěstouny, mám zkušenost s vedením podpůrné skupiny, s přípravou a lektorováním ekologických výukových programů pro děti a mládež. Mentálně odpočívat sem tam docházím mezi malé děti do dětské skupiny jako průvodce.

Profesní vzdělávání: Ve své práci nejvíce čerpám z psychoterapeutického výcviku v Terapii a poradenství zaměřené na řešení a z kurzu manželů Kopřivových Respektovat a být respektován. V ambulanci využiji i vzdělání v psychiatrickém minimu a v metodě Psychosociální rehabilitace klienta, další inspiraci pro svou práci čerpám v knihách a  na kurzech zaměřených na mezilidskou interakci, na fenomén chování jako takový, zajímám se o alternativní vzdělávání.

Osobní motivace: Inspiruje mě barevnost všedních lidských příběhů. Stojí za to lidem věnovat svůj čas, zejména pak mladému člověku, který své místo ve světě teprve hledá.