Mgr. Veronika Valová

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Veronika Valová

Speciální pedagog a Etoped Střediska výchovné péče STŘED

E-mail: valova@stred.info

Mobil: +420 608 178 088

Vzdělání: Magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň.

Profesní zkušenosti: Odborně se orientuji na oblast poradenství u dětí s poruchami chování a emocí. Pracuji se systémem kolem klienta, zaměřuji se na podporu celých rodin. Mám zkušenost ze sociálních služeb, kde jsem v rámci projektu podporovaného zaměstnávání pomáhala zvyšovat kvalitu života lidem se závažným duševním onemocněním. Pracuji s dětmi z dětských domovů, občasně lektoruji kluby pro pěstouny, mám zkušenost s vedením podpůrné skupiny a s lektorováním výukových programů pro děti a mládež.

Profesní vzdělávání: Ve své práci nejvíce čerpám z výcviku v Terapii a poradenství zaměřené na řešení - Solution focus a z kurzu manželů Kopřivových Respektovat a být respektován. V ambulanci hojně využívám i vzdělání v psychiatrickém minimu a v metodě Psychosociální rehabilitace klienta, další inspiraci čerpám na kurzech zaměřených na komunikaci a alternativní vzdělávání. 

Osobní motivace: Inspiruje mě barevnost a různorodost všedního života. Člověk, a především ten mladý, který svou cestu ještě hledá, stojí zato! Žádná, ani sebemenší jeho starost, není banalitou - různé životní fáze mají různé potřeby.