Mgr. Petra Nekulová

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Petra Nekulová

Psycholog Střediska výchovné péče

E-mail: nekulova.petra@stred.info

Mobil: +420 775 725 332

Vzdělání: Magisterské studium Psychologie na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií; Bakalářské studium Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě, Pedagogické fakultě (specializace Psychopedie – Etopedie).

Profesní zkušenosti: poradenská a terapeutická práce s rodiči a dětmi s rizikovým chováním či poruchami chování; psychologická diagnostika osobnosti, intelektu, rodinných vztahů či školních dovedností; zkušenost s prací v internetové poradně; zkušenost s programy primární prevence; praxe z pozice školního psychologa na základní i střední škole

Profesní vzdělávání: Výcvik ve vedení motivačních rozhovorů, výcvik Kids Skills (na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou), výcvik v internetovém poradenství, kurz v užívání konkrétních diagnostických metod, kurz pro psychology škol a školských poradenských zařízení

Osobní motivace: Někde uvnitř víme, čeho bychom chtěli ve svých životech dosáhnout, jen se nám občas tento cíl ztratí v problémech běžného života. Je dobré mít možnost se zastavit, oprášit si tento cíl, znovu se nadechnout a posíleni novou energií pokračovat ve své cestě dále. Je smysluplné být tím, kdo dodává energii.