Mgr. Lenka Dvořáková

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Lenka Dvořáková

Pracovník programu Šance ve STŘEDu


Mobil: +420 775 725 553

Vzdělání: Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Profesní zkušenosti: Zkušenosti v práci s dětmi jsem nejdříve získávala jako oddílový vedoucí na táborech, dále jako osobní asistentka dětí a mladých lidí s poruchami autistického spektra, a krátce jako vychovatelka v dětském domově se školou.

Profesní vzdělání: Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími; Zdravotník zotavovacích akcí; Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů.

Osobní motivace: J. Prekopová: „Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.“ Buďme jim na jejich cestě životem dobrými partnery…