Mgr. Kateřina Slatinská

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Kateřina Slatinská

sociální pracovník, zástupce ředitele, metodik Střediska výchovné péče STŘED

E-mail: slatinska@stred.info

Mobil: +420 775 725 667

Vzdělání: Magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, humanitní fakulta, obor sociální pedagogika a doplňující pedagogické studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětu střední školy.

Profesní zkušenosti: Certifikátorka programu primární prevence, metodik programu primární prevence, příprava a realizace metodických setkávání pro pedagogy, lektorování vzdělávacích programů a kurzů, příprava projekčních záměrů, vedení lidí.

Profesní vzdělávání: Studium pro ředitele škol a školských zařízení, vzdělávací kurz pro certifikátory školské primární prevence rizikového chování, specializační studium pro školní metodiky prevence „Prevence sociálně patologických jevů“ , KIDS‘ SKILLS – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou , primární prevence drogových a jiných závislostí, dramatická výchova s prvky dramaterapie, diagnostika třídních kolektivů, management školní třídy, vzdělávání učitelů škol a další.

Osobní motivace: Člověk nežije proto, aby vítězil nad ostatními, ale aby zvítězil sám nad sebou.