Mgr. Alena Sladká

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Alena Sladká

Psycholog Střediska výchovné péče STŘED

E-mail: sladka@stred.info

  

Mobil: +420 775 725 602

Vzdělání: Magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Profesní zkušenosti: Práce v Pedagogicko-psychologické poradně, školní psycholog SPŠ Třebíč, STŘED, z.ú.

Profesní vzdělání: Šikana jako narušení vztahů ve skupině, Kariérové poradenství, Tématicko-apercepční test, Užívání WISC III a jeho vzdělávacích aplikací, Prevence a řešení výchovných problémů, Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, Test stromu, Problematika školního hodnocení, Výchovné problémy a poruchy chování na SŠ, Prevence rizikového chování na školách, Prevence a řešení výchovných problémů, Strategie učení a psychodidaktika, Psychické trauma, Konflikty a jejich zvládání, Svalová progresivní relaxace.

 Osobní motivace: „Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového."                                                                        "Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá."