Mgr. Marcela Prchalová

Lorem ipsum dolor sit amet

Mgr. Marcela Prchalová

Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství

E-mail: prchalova@stred.info

Mobil: +420 775 725 660

Vzdělání: Magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika. Bakalářské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Prevence a rehabilitace sociální patologie.  Vyšší odborná škola sociální v Jihlavě, diplomovaný specialista v oboru sociální práce.

Profesní zkušenosti: Vedení týmu služby, poskytování sociální práce a poradenství rodinám a mladistvým.

Profesní vzdělávání: Sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, kurz teoretického vzdělávání v psychoterapii, videotrénink interakcí, kurz krizové intervence. Dále kurzy zaměřené na práci s rodinou, komunikaci v rodině, mediace, a vedení rozhovoru.

Osobní motivace: „Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ (Sofoklés)