Květa Havlíková, DiS.

Lorem ipsum dolor sit amet

Květa Havlíková, DiS.

Ekonomický pracovník


Mobil: +420 775 725 332

Vzdělání: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Profesní zkušenosti: Administrativní pracovník, účetní všeobecná a mzdová, zkušenosti s administrací a vyúčtováním evropských projektů (ESF OPLZZ, ESF OPVK), správa majetku

Profesní vzdělávání: Personální agenda, Zákoník práce, roční zúčtování mezd, náhrady mzdy – ODBORCONSULT-D, semináře k různým projektům

Osobní motivace: „Všechno co děláme, má smysl.“