Dana Němcová

Lorem ipsum dolor sit amet

Dana Němcová

Pracovník v sociálních službách NZDM eMBečko

E-mail: nemcova@stred.info

Mobil: +420 775 725 600

Vzdělání: maturita na Obchodní škole v Brně, dále kurz pracovníka v sociálních službách.

Profesní zkušenosti: Osm let praxe s dětmi a mládeží s rizikovými projevy chování v nízkoprahových službách (Barák nízkoprahový klub, NZDM ZASTÁVka, NZDM eMBečko), účast na letních výchovně rekreačních táborech a pobytových akcích pro klienty, práce na metodických materiálech.

Profesní vzdělávání: Posilování kompetence a psychosociálních stránek osobnosti poskytovatelů (80h, UPOL), Krizová intervence (20h, Podané ruce), Motivační rozhovory a práce s klientem (80h, Podané ruce), Sebezkušenostní seminář (25h, DCHB), Poradenské dovednosti I. a II. (16h, Podané ruce), a další semináře a kurzy zaměřené především na práci s klienty NZDM.

Osobní motivace: „Život je šance – využij ji.“