Naši zaměstnanci

Mgr. Martina Bártová

Ředitelka

Lenka Aipldauerová, DiS.

Ekonomický pracovník

Martina Bořecká

Koordinátor Dobrovolnického centra a programu Pět P

Jana Dardová

Pracovník v sociálních službách

Ivo Dvořák

Provozně-technický pracovník

Jiří Dvořák, DiS.

Koordinátor programu NZDM eMBečko

Mgr. Lenka Dvořáková

Pracovník programu Šance ve STŘEDu

Ondřej Ferdan, DiS.

Vedoucí Komunitního centra Moravia

Bc. Táňa Graňáková

Koordinátor programu Náhradní rodinná péče

Lenka Homolková

Vedoucí organizačního střediska a ekonomický pracovník

Mgr. Markéta Jirka

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Ing. Eliška Lisá

Koordinátor public relations a fundraiser

Mgr. Markéta Machová

Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Nela Melkesová

Lektor programů primární prevence

Mgr. Petra Nekulová

Psycholog Střediska výchovné péče

Mgr. Tereza Nekulová

Koordinátor programu Linka důvěry STŘED

Lada Niederhafnerová, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Bc. Michaela Nováčková

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

Zuzana Nováčková, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Mgr. Hana Oravcová

Koordinátor programu Sociální asistence a poradenství

Mgr. Barbora Pipášová

Terapeut Střediska výchovné péče

Bohumil Plot

Správce budovy Komunitního centra Moravia

Romana Ronovská

Lektorka Programů primární prevence

Bc. Zuzana Voborná Rovenská, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Alena Řídká

Koordinátorka aktivit v Komunitním centru Moravia

 

 

Kateřina Sýkorová, DiS.

Lektor Programů primární prevence

Veronika Špačková, DiS

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

Mgr. Karel Vondráček

Zástupce ředitelky a vedoucí Střediska sociálních služeb