Naši zaměstnanci

Mgr. Martina Bártová

Ředitelka

Veronika Špačková, DiS

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

Lenka Aipldauerová, DiS.

Ekonomický pracovník

Martina Bořecká

Koordinátor Dobrovolnického centra a programu Pět P

Lenka Homolková

Vedoucí organizačního střediska a ekonomický pracovník

Mgr. Kateřina Slatinská

Sociální pracovník, zástupce ředitele, metodik Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Veronika Valová

Speciální pedagog a Etoped Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Marcela Prchalová

Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství

Mgr. Tereza Nekulová

Koordinátor programu Linka důvěry STŘED

Ondřej Ferdan, DiS.

Koordinátor programu NZDM eMBečko

Jiří Dvořák, DiS.

Sociální pracovník NZDM eMBečko

Bc. Táňa Graňáková

Koordinátor programu Náhradní rodinná péče

Ivo Dvořák

Provozně-technický pracovník

Mgr. Markéta Jirka

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Kateřina Sýkorová, DiS.

Lektor Programů primární prevence

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED

Lada Niederhafnerová, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Mgr. Petra Nováková

Sociální pracovník programu Sociální asistence a poradenství

Bc. Veronika Janoušková

Sociální pracovnice NZDM eMBečko

Mgr. Jana Součková

Lektorka Programů primární prevence

Ing. Eliška Lisá

Koordinátor public relations a fundraiser

Lucie Povolná

Pracovník v sociálních službách

Mgr. Lenka Dvořáková

Pracovník programu Šance ve STŘEDu

Zuzana Nováčková, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Mgr. Hana Oravcová

Koordinátor programu Sociální asistence a poradenství

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Sociální pracovník programu Náhradní rodinná péče

Mgr. Alena Sladká

Psycholog Střediska výchovné péče STŘED

Bc. Karel Vondráček

Zástupce ředitelky a vedoucí Střediska sociálních služeb