Programy primární prevence

Programy primární prevence

PRIMÁRKA ONLINE 

Na této stránce se můžete dozvědět více o aktivitě s názvem PRIMÁRKA ONLINE, kterou započala služba Programy primární prevence v rámci nouzového stavu, který byl vládou vyhlášen dne 15. března 2020. Primární cílovou skupinou této aktivity jsou děti, které běžně docházejí do 1., 2. a 3. tříd ZŠ. Sekundární cílovou skupinou jsou jejich zákonní zástupci / osoby pečující.

Koncept aktivity je inspirován superhrdinou, kterým se může každé dítě s námi stát. Jde o propojovací prvek všech aktivit, které jsou zveřejňovány na webovém portále YouTube.com na kanále Programu primární prevence STŘED. Dále také na facebookových stránkách organizace, a to vždy v pondělí a čtvrtek v 18:00 hodin. Obsah je věnován prevenci rizikových jevů - reaguje na aktuální situaci, přičemž nadále vychází z Nabídky programů primární prevence STŘED.

Cesta superhrdiny je provázena lektorkami Programů primární prevence skrz videa, komentáře a výzvy. Cílem je zaktivizovat a zaměstnat děti a tím ve stejné chvíli věnovat volný čas rodičům, kteří jsou v současné době vystaveni nezvyklé situaci a mnohdy nemají ani chvilku pro sebe.

Cesta hrdiny

https://www.facebook.com/stred.info/posts/3197650160268039

PRIMÁRKA ONLINE 01 aneb Katka a Marki youtuberkami

https://www.youtube.com/watch?v=JUnwctNficchttps://www.youtube.com/watch?v=JUnwctNficc

PRIMÁRKA ONLINE 02 aneb co je to empatie

https://www.youtube.com/watch?v=LEmvzYjht-Qhttps://www.youtube.com/watch?v=LEmvzYjht-Q 

PRIMÁRKA ONLINE 03 aneb tolerance především

https://www.youtube.com/watch?v=iJwUIXvQTJUhttps://www.youtube.com/watch?v=iJwUIXvQTJU

PRIMÁRKA ONLINE 04 aneb nedrž emoce v sobě

https://www.youtube.com/watch?v=2j73lYanJRg&t=78s 

PRIMÁRKA ONLINE 05 aneb pojďme zahnat špatnou náladu

https://www.youtube.com/watch?v=IRco-D8Nj00&t=7s 

PRIMÁRKA ONLINE 06 aneb internetoví lupiči útočí

https://www.youtube.com/watch?v=GWf1qjaxSWY

PRIMÁRKA ONLINE 07 aneb jak vypadá důvěra

https://www.youtube.com/watch?v=F4Z0XZXtUAk

 
PRIMÁRKA ONLINE 08 aneb chyba je důležitá

https://www.youtube.com/watch?v=5V-dVZ0iSwo

PRIMÁRKA ONLINE 09 aneb chyba jako pokrok

https://www.youtube.com/watch?v=cuwU0zpPJhY

PRIMÁRKA ONLINE 10 aneb pracovitost se vyplácí

https://www.youtube.com/watch?v=aMu4dzfPBnQ 

PRIMÁRKA ONLINE 11 aneb pomáháme druhým

https://www.youtube.com/watch?v=rVLv7q1_SG0

PRIMÁRKA ONLINE 12 aneb známe se?

https://www.youtube.com/watch?v=D-FsnqQFjGs 

PRIMÁRKA ONLINE 13 aneb emoce v pohádce

https://www.youtube.com/watch?v=Kfyy2oNilqo&t=16s

PRIMÁRKA ONLINE 14 aneb odvaha ke změně

https://www.youtube.com/watch?v=JWLG2fl-SOU

Programy v primární prevence obecně

Terénní forma Střediska výchovné péče STŘED - Program primární prevence, usiluje o předcházení vzniku a zamezení rozvoje rizikových jevů. Zaměřuje se na realizaci dlouhodobých programů všeobecné a selektivní prevence.

Co nabízíme?

 • Realizace dlouhodobých programů všeobecné prevence 
  (obecné zaměření na předcházení rizikovému chování a podpora žádoucího chování)
 • Realizace dlouhodobých programů selektivní prevence 
  (pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo s předpokladem vyššího ohrožení)
 • Realizace jednorázových programů
 • Přednášky a semináře pro rodiče
 • Metodická setkávání pro pedagogické pracovníky
 • Metodická podpora při tvorbě projektů

Komu?

 • Mateřské školy
 • I. stupeň ZŠ
 • II. stupeň ZŠ
 • Střední školy
 • Rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení

Nabídku programů naleznete níže.

 

Spolupracující instituce

ZŠ Lubnice

ZŠ Višňové

ZŠ Nové Syrovice ZŠ Rouchovany GYM SOŠ MB
MŠ Kindergarten at the Castle  MŠ Blatnice      

 

Pracovní doba:

 • Pondělí – pátek
 • Čas realizace je přizpůsoben vyučovacím hodinám konkrétního školského zařízení. Na základě oboustranné dohody je možná změna termínů nebo času.
 • Programy školské prevence jsou hrazeny školským zařízením dle Aktuální nabídky programů a podmínek Kontraktu o realizaci.

 Dokumenty ke stažení:

 1. Nabídka programů a aktivit pro veřejnost
 2. Zájemci o program - objednávkový formulář
 3. Certifikáty – všeobecná a selektivní prevence

Mgr. Markéta Jirka

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED

Mgr. Nela Melkesová

Lektor programů primární prevence

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Nabídka programů primární prevence 2020 - 2021 5.00 M stáhnout
Objednávka programu formulář k vyplnění 177.24 K stáhnout
Přehled programů školské primární prevence pro pedagogy 2020 - 2021 3.18 M stáhnout
Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Prodloužení platnosti certifikace 253.98 K stáhnout
Certifikace - rozsah VPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 93.32 K stáhnout
Certifikace - rozsah SPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 79.09 K stáhnout
Certifikát VPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 119.99 K stáhnout
Certifikát SPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 121.98 K stáhnout