Programy primární prevence

Programy primární prevence

Terénní forma Střediska výchovné péče STŘED - Program primární prevence, usiluje o předcházení vzniku a zamezení rozvoje rizikových jevů. Zaměřuje se na realizaci dlouhodobých programů všeobecné a selektivní prevence.

Co nabízíme?

 • Realizace dlouhodobých programů všeobecné prevence 
  (obecné zaměření na předcházení rizikovému chování a podpora žádoucího chování)
 • Realizace dlouhodobých programů selektivní prevence 
  (pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo s předpokladem vyššího ohrožení)
 • Realizace jednorázových programů
 • Přednášky a semináře pro rodiče
 • Metodická setkávání pro pedagogické pracovníky
 • Metodická podpora při tvorbě projektů

Komu?

 • Mateřské školy
 • I. stupeň ZŠ
 • II. stupeň ZŠ
 • Střední školy
 • Rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení

Nabídku programů naleznete níže.

 

Spolupracující instituce

ZŠ Lubnice

ZŠ Višňové

ZŠ Nové Syrovice ZŠ Rouchovany GYM SOŠ MB
MŠ Kindergarten at the Castle  MŠ Blatnice      

 

Pracovní doba:

 • Pondělí – pátek
 • Čas realizace je přizpůsoben vyučovacím hodinám konkrétního školského zařízení. Na základě oboustranné dohody je možná změna termínů nebo času.
 • Programy školské prevence jsou hrazeny školským zařízením dle Aktuální nabídky programů a podmínek Kontraktu o realizaci.

 Dokumenty ke stažení:

 1. Nabídka programů a aktivit pro veřejnost
 2. Zájemci o program - objednávkový formulář
 3. Certifikáty – všeobecná a selektivní prevence
 4. Akreditace – metodická setkávání, Práce s třídním kolektivem – 24hodinové semináře

Mgr. Markéta Jirka

Koordinátor a lektor Programů primární prevence a Speciální pedagog Střediska výchovné péče STŘED

Kateřina Sýkorová, DiS.

Lektor Programů primární prevence

Bc. Pavla Matějková

Lektor Programů primární prevence, Terapeut a sociální pracovník Střediska výchovné péče STŘED

Romana Ronovská

Lektorka Programů primární prevence

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Nabídka programů primární prevence 2019 - 2020 11.41 M stáhnout
Objednávka programu formulář k vyplnění 177.24 K stáhnout
Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Certifikace - rozsah SPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 79.09 K stáhnout
Akreditace Akreditace MŠMT pro METODICKÁ SETKÁVÁNÍ a cyklus seminářů PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM A DĚTMI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ 663.78 K stáhnout
Akreditace vzdělávací instituce Akreditace k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona o pedagogických pracovnících č. 563 2004 Sb. 232.01 K stáhnout
Akreditace vzdělávacích programů 2017-2020 Akreditace k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování 547.74 K stáhnout
Certifikát SPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 121.98 K stáhnout
Certifikát VPP Certifikát odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence rizikového chování – oblast VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 119.99 K stáhnout
Certifikace - rozsah VPP Rozsah témat a cílová skupina, pro niž byla pracovištěm pro certifikace NÚV udělena certifikace programů VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 93.32 K stáhnout