Linka důvěry STŘED

Lorem ipsum dolor sit amet

Linka důvěry STŘED

 
Stížnost na pracoviště Linka důvěry STŘED
přijata: 20. 11. 2020 prostřednictvím hlasové zprávy.

Obsah stížnosti:

Pracovnice odmítla osamělost klientky jako téma k rozhovoru na lince důvěry

Vyjádření koordinátora Linky důvěry STŘED:

Bohužel z podané stížnosti nevíme, který den a hodinu k situaci došlo. Tím nemůžeme přesně označit rozhovor, na který poukazujete.

Z analýzy proběhnutých rozhovorů v předcházejícím týdnu od přijetí stížnosti jsme vyhodnotili jako možné tyto dvě situace:

 • téma osamělosti pracovnice mohla v rozhovoru odmítnout z důvodu končícího rozhovoru, ve kterém jste pracovaly na jiném tématu
 • téma osamělosti pracovnice odmítla z důvodu nepřesného pochopení Vaší aktuální situace.

Téma osamocení do prostoru naší linky důvěry patří a uvědomujeme si tíhu, které s sebou nese. O to víc nás mrzí naše vyjádření, ze kterého jste nabyla dojmu, že toto téma u nás nemá místo. V týmu jsme pracovali na otázce, jak se těmto neshodám příště vyhnout. Naší cestou může být snaha Vás lépe pochopit a ujišťovat se, že si vzájemně rozumíme a věnujeme se tématům, která jsou pro Vás důležitá.

Stížnost, kterou jste vyjádřila, je pro nás velmi podnětná a snažíme se, aby vedla směrem k zlepšování našich služeb.

Za tým LD STŘED, Mgr. Tereza Nekulová

Není pro vás současná situace lehká?
Přináší Vám řadu ne zcela obvyklých starostí?
Je toho na vás hodně?

V aktuální situaci můžete prožívat úzkost, vztek, bezradnost. Následně stud a vinu za své projevy. Můžete být frustrovaní nebo se nadměrně pozorovat. Nezůstávejte se svými pocity sami.

Jsme tu s vámi. Pro vás.
Kontaktujte nás!

Prostřednictvím telefonu:
Mobil: 775 22 33 11
Pevná linka: 568 44 33 11
Cena hovoru je účtovaná jako běžný hovor dle vašeho operátora.

Prostřednictvím internetu:
Chat: https://www.elinka.internetporadna.cz/linky/ld-stred
e-mail: linkaduvery@stred.info – na dotaz odpovídáme do 48 hodin.
Denně od 9 do 21 hodin.
Spojením prostřednictvím mobilu není anonymita vždy zajištěná, jelikož voláním na mobil automaticky dáváte k dispozici vaše telefonní číslo volanému.

Je dobré vědět:

 • telefonní číslo nikde nearchivujeme, bezprostředně po ukončení hovoru je z přístroje mažeme,
 • pro zachování maximální anonymity, můžete pro volání ve svém mobilním telefonu nastavit „skryté číslo“,
 • můžete využít naší pevné linky, kde se číslo volajícího nezobrazuje.

Provoz Linky důvěry STŘED podporují:

Kraj Vysočina 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Hrotovice

Město Hrotovice

Kožichovice

Obec Kožichovice

Lavičky

Obec Lavičky

 

Nové Město na Moravě

Okříšky

Městys Okříšky

Petráveč

Obec Petráveč

Smrk

Obec Smrk

Třebíč

Město Třebíč

Ocmanice

Obec Ocmanice

Dlouhá Ves

Obec Dlouhá Ves

Město Jaroměřice nad Rokytnou 

Křoví

Obec Křoví

 

Ostrov nad Oslavou

Městys Ostrov nad Oslavou

 Lovčovice

Obec Lovčovice

Jabloňov

Obec Jabloňov

 Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou

Moravskobudějovický mikroregion

Moravskobudějovický mikroregion

Malá Losenice

Obec Malá Losenice

 Třebelovice

Obec Třebelovice

Nárameč 

Obec Nárameč

Náměšť nad Oslavou

Město Náměšť nad Oslavou

Předín

Obec Předín

Jemnice

Město Jemnice

Studnice

Obec Studnice

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí

Štěpánov nad Svratkou

Městys Štěpánov nad Svratkou

Trnava

Obec Trnava

Vídeň

Obec Vídeň

Výčapy

Obec Výčapy

Úsobí

Obec Úsobí

Město Ledeč nad Sázavou 

 Počátky

Město Počátky

obec Bobrová

Městys Bobrová

 

Jaroměřice  

Město Jaroměřice nad Rokytnou 

 

Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou

 

 

Město Pelhřimov

Obec Zachotín 

 Obec Mysletín 

  Obec Přeckov 

 Obec Putimov  

 Obec Olší

 

Smyslem Linky důvěry STŘED je poskytnout na přechodnou dobu pomoc lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Jak může vypadat obtížná životní situace?

 • Ztratili jste někoho blízkého
 • Trápí vás partnerské nebo rodinné problémy
 • Jste ve stresu, unaveni, vyčerpaní a potřebujete se na chvíli „zastavit“
 • Jste naštvaní, smutní, zklamaní a nechcete v tom být sami
 • a mnoho dalších….

Snažíme se, abyste:

 • dostali podporu při zvládání své obtížné situace,
 • měli možnost zmírnit svůj stres, zlobu, smutek,
 • rozuměli situaci, ve které se nacházíte,
 • měli jste představu a potřebné informace, jak svou situaci budete nadále řešit,
 • věděli, co je linka důvěry a kdy se na ni můžete obrátit.

Jak pracujeme? (mimo povinnosti stanovené zákonem)

 • Oboustranná anonymita – nemusíte nám říkat své jméno, ani jiné identifikační údaje, zároveň ani pracovníci linky své jméno nesdělují. Sídlo Linky důvěry STŘED je neveřejné.
 • Důvěrnost sdělených informací – všichni pracovníci LD STŘED jsou vázání mlčenlivostí, co nám sdělíte, zůstává mezi Vámi a naší linkou důvěry. Z každého rozhovoru píšeme krátkou zprávu, která obsahuje téma problému a stručný obsah rozhovoru, abychom věděli, o čem jste s námi mluvili. V případě opakovaných kontaktů tak nemusíte svůj příběh vyprávět znovu. Tato zpráva zůstává na Lince důvěry STŘED a nedostane se k ní nikdo nepovolaný.
 • Budete-li popisovat závažné situace, které souvisí s oznamovací povinností dle trestního zákoníku (zák. č. 40/2009Sb.), či půjde o záchranu zdraví, jsme povinni tuto skutečnost ohlásit příslušným institucím i bez Vašeho souhlasu.
 • Snadná dostupnost a možnost opakovaného kontaktu – můžete se na nás obrátit kdykoliv během pracovní doby. Nemusíte se objednávat. Můžete nás kontaktovat opakovaně.
 • Bezplatnost – poskytujeme služby zdarma, hradíte pouze náklady na spojení s námi, to je hovor či připojení k internetu podle tarifu Vašeho operátora.
 • Vedeme k nezávislosti na naší službě – snažíme se, aby naše podpora byla Vaším odrazovým můstkem a nestali jste se na nás závislými.

V případě jakýchkoliv dotazů, doporučení k provozu, dostupnosti, komunikace a informovanosti Linky důvěry STŘED sdělujte přímo v kontaktu s pracovníkem – pokud jste uživatelem služby, případně kontaktujte koordinátora Linky důvěry STŘED.

Všechny Vaše připomínky a doporučení monitorujeme. Jsou důležité pro neustálé zlepšování naší služby. Děkujeme.

Mgr. Tereza Nekulová

Koordinátor programu Linka důvěry STŘED

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 305.77 K stáhnout