Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum

DOBROVONICKÉ CENTRUM:
Podporujeme všechny, kteří mají chuť pomáhat druhým. Zajistíme příjemný start do dobrovolnické činnosti

Základní PRINCIPY dobrovolnické činnosti jsou:
"být tu pro klienta"
"naslouchat, podpořit a pomáhat"
"společně se věnovat různým aktivitám" (hry, procházky, četba, povídání si, doučování aj.)

KDO JE DOBROVOLNÍK?
Dobrovolníkem může být kdokoliv starší 15-ti let kdo má chuť a energii pomáhat druhým.

JAK DOBROVOLNÍK POMÁHÁ?
Dobrovolník dochází ve svém volném čase pomáhat do organizace, kterou si vybere, dobrovolníci nejčastěji pomáhají seniorů, osobám se zdravotním hendikepem, dětem, mládeži a pěstounským rodinám.
Dobrovolnické aktivity jsou různé, vždy záleží na dobrovolníkovi, jak a kam by chtěl chodit pomáhat.

CO TI DOBROVOLNICTVÍ PŘINESE?
* nové zkušenosti a dovednosti
* pocit uspokojení
* nové přátelské vztahy
* možnost seberealizace a aktivního odpočinku

DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME:
• sociálně-psychologický výcvik
• pravidelné supervize
• pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví
• proplácení cestovného
• osvědčení o proškolení a potvrzení o výkonu dobrovolnické služby
• vedení a podpora od koordinátorky Dobrovolnického centra

Dobrovolnictví
• je pro dobrovolníka zdrojem nových zkušeností a zážitků
• umožňuje dobrovolníkovi osobní růst
• není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti
• přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje a zároveň přináší dobrovolníkovi pocit smysluplnosti.

Koordinátor Dobrovolnického centra
Koordinátor je pracovník Dobrovolnického centra. Má na starosti dobrovolníky, dobrovolnické programy a vše organizačně zajišťuje.

Přijímající organizace
Jsou to ty organizace, které chtějí využívat pomoci dobrovolníků.
Dobrovolnické centrum spolupracuje s přijímajícími organizacemi jako jsou např. dětské domovy, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením. S těmito organizacemi má vše upraveno smluvně.

Kontaktní osoba
Kontaktní osoba je pracovník přijímající organizace. Dobrovolníci se na ni obrací v situacích, které jim v organizaci připadají těžké, nezvyklé nebo pokud se vyskytne nějaký problém.

Martina Bořecká

Koordinátor Dobrovolnického centra a programu Pět P

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Registrační karta pro dobrovolníky Pokud máš zájem stát se dobrovolníkem. Vyplň registrační kartu a pošli koordinátorovi dobrovolnického centra. 110.50 K stáhnout