Sociální asistence a poradenství slaví 10 let

Sociální asistenci a poradenství za deset let její existence využilo už bezmála pět set rodin z celého regionu Třebíčska, které potřebovaly podpořit v oblasti výchovy a péče o děti. K takovému výročí se nabízí ohlédnout zpět a zhodnotit službu, která se věnuje pomoci rodinám v nejrůznějších náročných životních situacích. Sociální asistentky strávily stovky hodin v terénu, nejčastěji přímo v rodinách. Pomáhaly rodičům zvládnout jejich potíže s financemi, bydlením, hospodařením, i s péči o děti, od těch nejmenších až po ty největší. Staly se důležitým partnerem dalším institucím při řešení závažných problémů.

NÁŠ CÍL SE NÁM DAŘÍ NAPLŇOVAT

Výsledky takové práce se vždy těžko měří a hodnotí. Přesto můžeme zkonstatovat, že pouze u mizivého procenta rodičů nedošlo ke zlepšení situace a děti nakonec skončily v některé z forem náhradní výchovy. Takové případy se dají spočítat na prstech jedné ruky. Proto nás může těšit, že se daří naplňovat náš cíl: podpořit rodinu tak, aby nedošlo k jejímu rozpadu.

ČINNOSTI, KTERÉ V RÁMCI SLUŽBY REALIZUJEME

Terénní práce v rodinách není samozřejmě jedinou činností, kterou v rámci služby realizujeme. Pravidelně reagujeme na změny v regionu a potřeby veřejnosti a podle toho pak rozvíjíme další potřebné aktivity. Dalo by se říct, že je naše služba taková moderní slečna, která se nebojí obléci do nových trendů. Proto veřejnost může zaregistrovat naše lektorky i například v rámci různých seminářů a workshopů zaměřených na podporu výchovných kompetencí rodičů. Podobně, ale se zaměřením na děti, nabízíme program Kids Skill´s, rozvíjející jejich sociální a komunikační dovednosti.

JDEME TRENDŮM NAPROTI

Jiným trendovým kouskem, a nutno podotknout, že kouskem náročným na nošení, je realizace asistovaných kontaktů v rozpadajících se rodinách. Těch bohužel přibývá, rodiny přicházejí často až ve chvíli, kdy jsou vztahy mezi dětmi a rodiči velmi narušené. Jejich náprava bývá zdlouhavá, o to větší je pak naše radost, když se komunikaci dětí a rodičů podaří obnovit.

CO BYCHOM SI MĚLI PŘÁT DO BUDOUCNA?

Snad to, abychom si zachovali energii, odvahu a tvořivost, otevřenost a dobrou spolupráci s našimi partnery. Aby k nám i nadále nacházely cestu rodiny procházející složitými křižovatkami života. Být jim průvodcem v těžkých životních momentech a pomoci jim najít pevnou půdu pro další cestu je podstatou naší služby.

Mgr. Hana Oravcová, koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství STŘED, z.ú.