Přednáška Mgr. Jiřího Haldy pro odbornou veřejnost

Organizace STŘED, z. ú. pomáhá osobám pečujícím, které mají děti svěřené v pěstounské péči v jejich nelehkém úkolu vychovávat svěřené děti a zvládat náročné situace, které náhradní péče přináší. Naše organizace tyto rodiny doprovází, poskytuje jim odborné poradenství, pomoc při kontaktu dětí s biologickými rodiči, a když je potřeba, také pomoc v krizi.

Kromě doprovázení rodin realizuje organizace také vzdělávání, které má různé formy. Mimo jiné organizace také pořádá celodenní semináře či přednášky.

Na 23. květen 2018 STŘED, z. ú. naplánoval přednášku Mgr. Jiřího Haldy na téma: „Emoční a sociální rozvoj osobnosti“. Přednáška proběhne v dopoledních hodinách pro odbornou veřejnost a odpoledne pro osoby pečující. Účast na přednášce je potřeba potvrdit přihláškou, která je dostupná tady. Termín pro uzávěrku přihlášek je 16. 5. 2018.

Bc. Táňa Graňáková, koordinátorka programu Náhradní rodinné péče